Analysemethoden in een aantal gemeenten:

  • In Nijmegen zijn combinaties van vier rekenmodellen en vier soorten neerslaggegevens doorgerekend en getoetst. Hieruit blijkt dat modelmatige analyse van wateroverlast goed mogelijk is met hoogwaardige radardata en gedetailleerde rekenmodellen.
  • In Albergen had een integrale 1D/2D-modelbenadering duidelijk meerwaarde om zes wateroverlastsituaties in beeld te brengen. De resultaten van het vergelijkend onderzoek ondersteunen de keuze van geavanceerde modelaanpak bij regenwateroverlast.
  • Gemeente en waterschap kwamen in Gilze en Rijen via stapsgewijze riooltechnische en waterhuishoudkundige analyses tot een integrale gebiedsbenadering. Hierbij zijn lokale meetdata gebruikt en doorgerekend naar een statistische gegenereerde 100-jarige neerslagreeks.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel