Agenda

Webinar Stedelijk water in de omgevingsvisie

Datum
08 oktober 2020 - 08 oktober 2020
Tijd
13:30 - 14:30
Locatie
webinar

De Omgevingswet treedt in 2022 in werking en verplicht gemeenten een omgevingsvisie vast te stellen. Vrijwel alle gemeenten zijn inmiddels gestart met de uitwerking van zo’n visie. Roy Thijssen (gemeente Weert) en Gert Dekker (Adviseur bij Ambient) vertellen over de gemeentelijke omgevingsvisie en de relatie met riolering en stedelijk waterbeheer.

Met de invoering van de Omgevingswet vervalt de verplichting voor gemeenten om een GRP vast te stellen. De uitdaging is om de nieuwe instrumenten die de Omgevingswet biedt, te benutten voor riolering en stedelijk waterbeheer en daarbij de verbinding te maken met andere thema’s. Welke rol speelt de gemeentelijke omgevingsvisie hierbij? Waarom is dat belangrijk? Wat kunt u concreet in de omgevingsvisie regelen?

Aan bod komen:

  • De belangrijkste uitgangspunten en kerninstrumenten van de Omgevingswet.
  • De belangrijkste veranderingen voor het stedelijk waterbeheer.
  • De rol van de gemeentelijke omgevingsvisie voor stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie, en de samenhang met programma’s en het omgevingsplan.
  • Ingrediënten voor de gemeentelijke omgevingsvisie voor stedelijk water en klimaatadaptatie.

De presentatoren van het webinar zijn Roy Thijssen (gemeente Weert) en Gert Dekker (Adviseur bij Ambient).

Aanmelden

Begunstigers van Stichting RIONED en hun medewerkers kunnen kosteloos deelnemen. U kunt zich tot en met woensdag 7 oktober 2020 aanmelden. 

Op de dag zelf ontvangt u per e-mail een link naar het webinar. Later krijgt u ook een link om het webinar terug te kijken. Ook eventuele wijzigingen geven we door op het e-mailadres waarmee u zich aanmeldt.

Aanmelden

Alle agenda items