Terug

RainTools

RainTools

Laatst geac­tu­aliseerd 30 januari 2020

Met RainTools kunt u het functioneren van regenwatervoorzieningen simuleren in de vorm van het verloop van de waterbalans in de tijd. In detail kunt u voorzieningen op het perceel doorrekenen. Systemen voor grotere gebieden simuleert u meer globaal.

RainTools voor testers

De gebruikersinterface is gericht het toepassen van deze rekentool voor specifieke vraagstukken door een brede groep gebruikers. Deze rekentool is een vervolg op rekentabellen uit de Leidraad Riolering module C2200 Functioneren van Regenwatervoorzieningen. De eerste testversie van RainTools is vrijgegeven op 16 april 2015. 

Let op: Om u te kunnen aanmelden bij de RainTools-software heeft u testaccount nodig.

Software (testversie 4 vanaf september 2016)

Het installeren van de RainTools software is relatief eenvoudig. Let op: RainTools is Windows applicatie die ook in een Windows omgeving op een Mac kan werken.

  • De software kunt u op 3 manieren installeren: als (persoonlijke) windows app met automatische updates, via de windows installer onder program files zonder automatische updates en als transportable zip versie zonder automatische updates. Wij adviseren de versie met automatische updates. Bij de versies zonder automatische updates krijgt u een signaal vanaf het moment dat een nieuwe update of een belangrijke update beschikbaar is.
  • Een nieuwe map met voorbeeldprojecten kunt u downloaden via onze website. In dat bestand zit de map _RTvoorbeelden. Die map kunt u ergens op uw systeem neerzetten en vanuit RainTools [instellingen] aanwijzen als projectenmap. U kunt de _RTvoorbeelden map ook plaatsen naast uw bestaande map met projecten. Via de tab [instellingen] kunt u dan schakelen tussen uw mappen. Het is ook mogelijk om mappen te mengen, daarvoor neemt u contact op met info@raintools.nl.
  • RainTools (app en msi versie) kunt u nu starten via het Windows menu voor programma's.
  • Voordat u de software kunt gebruiken, dient u de eindgebruikerslicentie en de privacyverklaring te accepteren.

Na het opstarten van de uitgepakte bestanden komt de software met de vraag of u uw locatie wilt bevestigen. Na beantwoording van deze vraag met "ja" ontvangt u per mail een bericht met een installatiecode. Dat kan enkele minuten duren. Deze code kunt u invoeren in het vervolgscherm waarin de software om deze code vraagt. (Let op, soms wordt de toezending van deze mails verhinderd door spamfilters.)

Komt er geen vraag om de bevestiging van de locatie, dan kan de software geen contact krijgen met de registratiedatabase online. Vaak dienen er dan poorten in de firewall in uw systeem te worden opengezet. Neem hiervoor svp contact op met info@raintools.nl of uw systeembeheerder.

In het programma gaat U eerst naar de tab [instellingen] in de topmenubalk om de locatie van de map met (voorbeeld)projecten aan te wijzen. In deze map is het project Minicursus rekenvoorbeelden opgenomen, zie ook het document met de korte beschrijving.

Informatie

De informatie en documenten over de RainTools software is grotendeels online beschikbaar:

Bij het testen gaat het vooral om de volgende onderwerpen:
  • De structuur en gebruikersvriendelijkheid van de interface. Kunt U snel wennen aan het gebruik van de software? Zo niet, waar loopt u tegenaan?
  • De duidelijkheid en overzichtelijkheid van menu's en de schermen. Kunt u de routes door de interface gemakkelijk en snel vinden? Waar zitten de knelpunten?
  • De uitwerking en bruikbaarheid van de resultaten van de simulaties. Zijn de resultaten goed te interpreteren? Zijn de aanduidingen duidelijk? Mist u specifieke zaken?
  • De juistheid van de resultaten van de simulaties. Heeft u mogelijkheden om simulaties na te rekenen? Zijn er resultaten die een ongeloofwaardige indruk maken?

De resultaten van de simulaties zijn grondig gecontroleerd, maar fouten of foutjes kunnen nooit worden uitgesloten. Een belangrijk doel van de testfase is om met meer ogen kritisch naar de resultaten te kijken. Heeft u twijfels over resultaten, meld het dan zsm via info@raintools.nl!

Bij het gebruik van deze software in de testfase kunnen we helaas niet garanderen dat gegevens en/of resultaten van simulaties niet verloren gaan. Het kan zijn dat u gegevens van eerder uitgevoerde simulaties later moet aanvullen en dat berekeningen herhaald moeten worden. We proberen dat soort ongemakken zoveel mogelijk te vermijden.

Support

Op vrijdagen tussen 9 en 10 uur 's ochtends organiseren we (bij minimale belangstelling) een web-conference via Skype. Meldt u svp tijdig aan. We kunnen de functionaliteiten van de software dan toelichten, plus- en minpunten bespreken, ervaringen delen en bijvoorbeeld ook overleggen over gewenste ontwikkelingen.

Nieuwe updates worden in de testfase periodiek per zip-bestand verstrekt. We streven naar een maandelijkse release. Alleen als we grote of belangrijke correcties moeten doorvoeren, komen we eventueel met een tussentijdse versie.

Dank bij voorbaat voor uw inzet in de ontwikkeling van dit nieuwe RIONED-product. We wensen u veel plezier bij het ontdekken van de mogelijkheden van deze tool.

Vragen, opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar info@raintools.nl.