Gemeenten hebben sinds 2008 een bredere rol in het stedelijk waterbeheer. Naast de zorgplicht voor inzameling en transport van afvalwater hebben zij een zorgplicht voor hemelwater en voor grondwater. Deze twee zorgplichten staan in de Waterwet (respectievelijk art. 3.5 en 3.6 Wtw). Hemelwaterzorgplicht De gemeente is verantwoordelijk voor de doelmatige inzameling van afvloeiend hemelwater, voor zover de perceeleigenaar dit wa

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel