De grondwaterzorgplicht van de gemeente geldt alleen als geen ander bestuursorgaan verantwoordelijkheid draagt voor grondwateroverlast of een grondwatertekort. Concreet wijst artikel 3.6 van de Waterwet op de waterbeheerder (het waterschap of Rijkswaterstaat) en de provincie. Peilbesluit waterbeheerder Een verhoging van het oppervlaktewaterpeil (via een peilbesluit) in de omgeving van huizen, kantoren en winkels kan tot een h

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel