Voor aanleg- en beheerwerkzaamheden van de riolering heeft de gemeente vaak (een bepaalde mate van) zeggenschap nodig over de grond waarin zij de riolering aanlegt of waarin de riolering zich bevindt. Daarnaast is regelmatig zeggenschap nodig over andere (met name naastgelegen) grond, omdat de gemeente werkzaamheden vanaf of in die grond moet (laten) uitvoeren. Ook als zij de riolering zelf niet in die grond aanlegt of heeft aangelegd. Volledige en permanente zeggenschap is vaak niet nodig.

Mogelijkheden om zeggenschap over de grond te krijgen

Hoe de gemeente zeggenschap krijgt en in welke omvang, is afhankelijk van de medewerking van degene die zeggenschap over de grond heeft en het doel waarvoor zeggenschap nodig is. Degene die zeggenschap heeft, kan deze zowel vrijwillig als onvrijwillig verstrekken. Hier vindt u informatie om in verschillende situaties zeggenschap over de grond te krijgen:
 

  • Aanleg en beheer: Hier zijn de mogelijkheden via koop, het opleggen van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht en onteigening.
  • In andermans grond: Hier zijn de mogelijkheden via het opstalrecht (inclusief het verschijnsel 'natrekking'), het sluiten van een overeenkomst en het opleggen van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht.
  • Vanaf andermans grond: Hier zijn de mogelijkheden via het burenrecht, het sluiten van een overeenkomst en kwalitatieve verplichting, de erfdienstbaarheid, de erfpacht en het opleggen van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel