Een zandvanger scheidt zand en vergelijkbare verontreinigingen van het regenwater. Zandvangputten kunt u toepassen voorafgaand aan lozing op een infiltratievoorziening of op oppervlaktewater..

Elke kolk fungeert overigens als een zandvang. Door volumevergroting en een verbetering van het stroomprofiel kan de werking van de put mogelijk nog verbeteren, meetgegevens ontbreken echter.

Werking
De werking van de zandvangputten is gebaseerd op stroomverlamming, waardoor de bezinkbare stoffen of de drijvende stoffen zich gaan afscheiden van het water. Daarbij moet een opvangruimte aanwezig zijn, die u op gezette tijden moet legenIn een zandvangput bezinken de zwaarste delen en stroomt het water door een gaasfilter verder. De filterconstructie voorkomt dat het infiltratiesysteem vervuild raakt met klein vuil.

Ontwerp
Het ontwerp vindt plaats volgens de specificaties van de leverancier.

Beheer
De zandvangput moet u legen als de opvangruimte voor de helft gevuld is. In het algemeen kunt u uitgaan van een onderhoudsfrequentie van 2 keer per jaar.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel