Dwingen niet mogelijk De gemeente kan woonboten juridisch niet dwingen aan te sluiten op het openbare riool. De bouwregelgeving (het Bouwbesluit 2012) kent immers geen aansluitplicht. Of een woonboot een bouwwerk in de zin van de Woningwet is en of de bouwregels dus wel op woonboten van toepassing zijn, is daarom niet van belang. Praktijk: wel aansluiten In de praktijk sluiten woonboten vaak wel aan op de gemeenteli

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel