Sinds de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION of grondroerdersregeling, per 1 juli 2008) is een graafmelding bij het Kadaster verplicht. In 2018 is de wet na evaluatie aangescherpt onder de naam Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. De wet is erop gericht om gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen te voorkomen. 
 
De wet verplicht gravers elke grondbewerking vooraf te melden en zich grondig te informeren over de aanwezigheid van ondergrondse objecten en netten. Kabel- en leidingbeheerders moeten conform de WIBON de liggingsgegevens van al hun kabels en leidingen binnen vastgestelde nauwkeurigheden digitaal en centraal beschikbaar stellen. De netbeheerder moet tevens alle “belangen” registreren bij het Kadaster. Belangen zijn zaken die het bedrijf of de organisatie in bezit of beheer heeft. Ook moet de beheerder zorgen voor actueel betrouwbaar kaartmateriaal en tekeningen van de leidingen. Meer informatie vindt u op www.kadaster.nl/klic.
 
Als u als beheerder geen “belang” hecht aan drainage en deze niet registreert in het kader van de WIBON, is schade door graafwerkzaamheden voor rekening van de gemeente. Deze schade is niet te verhalen op de gravende partij.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel