Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke ordening (Bro) De Wro bevat de basis voor de structuurvisies (op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau) en de bestemmingsplannen. Het Bro is op deze wet gebaseerd. Het Bro verplicht een watertoets voor bestemmingsplannen en projectbesluiten. Met het doorlopen van het watertoetsproces houdt de initiatiefnemer – bij bestemmingsplannen is dit bij

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel