Vergunningen en ontheffingen spelen vooral een rol bij de aanleg van stelselonderdelen. De concrete uitvoering vindt vaak plaats als de plannen al enkele jaren op hoofdlijnen vastliggen. Wanneer u de vergunningen en ontheffingen daadwerkelijk moet aanvragen, hangt in de praktijk af van het moment van aanleg.
 
De gebruikelijke vergunningen en ontheffingen hebben invloed op de detaillering en aanleg. Denk aan de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Wet milieubeheer. In Veilig werken tijdens aanleg en beheer tot en met Aansprakelijkheid staat de specifieke invloed van enkele wetten en regels.
 
Arbouw
Stichting Arbouw heeft meer informatie over arbo-aspecten in de bouw. Zie www.arbouw.nl

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel