Werkbezoek Klimaatverandering in Vlaanderen en Nederland

VLARIO en Stichting RIONED organiseren op 11 oktober in Antwerpen de derde Vlaams/Nederlandse kennisuitwisselingsdag. Het thema is: klimaatverandering en de ruimtelijke gevolgen.
 
Klimaatverandering verhoogt de kans op droogte en laagwaterproblemen, maar ook op overlast door hevige regen en overstromingen. Daarbij komen de toename van verharde oppervlakken door de groeiende urbanisatie én problemen vanwege toenemende hitte. Om wateroverlast en verdroging efficiënt aan te pakken, is een actief lokaal regenwaterbeleid noodzakelijk. Hoe gaan we hiermee om in Vlaanderen en Nederland? Wat zegt het beleid, hoe komen we tot gedragen plannen en maatregelen en hoe gaan we hier als steden en gemeenten praktisch mee aan de slag? 
 
Beleid
‘s Ochtends nemen we eerst het beleid van Vlaanderen en Nederland onder de loep. Wat wordt er verwacht van steden en gemeenten? Welke tools zijn voorhanden? Hoe gaan we hiermee om? Professor Patrick Willems (KU Leuven) geeft vanuit wetenschappelijk onderzoek weer met welke factoren we rekening moeten houden voor een goed ontwerp. Welke buien en droogte mogen we verwachten? De Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck en de Nederlandse rijksbouwmeester Floris Alkemade bekijken de klimaatverandering vanuit hun perspectief en deelt hun kennis en ervaringen. Hoe ziet de toekomst eruit en hoe kunnen steden en gemeenten hier beter bij ondersteund worden?
 
Workshops
In de middag zetten we beleid om in praktijk in vier workshops:
  • Hittestress: hoe pak je als gemeente het hitte-eilandeffect aan? met Gent en 's Hertogenbosch.
  • Groenblauwe dooradering van de stad: van verharde grijze stad naar groenblauwe stad met veel natuur en water. Hoe was het vroeger? Hoe is het nu? Hoe heeft de stad dit kunnen organiseren? met Leuven en Apeldoorn.
  • Hemelwaterplan: hoe ga je om met wateroverlast in de stad? met Sint-Gillis-Waas en Samenwerkende gemeenten Zeeland.
  • Stadswandeling Antwerpen (90 minuten). In Antwerpen is de pilot Tuinstraten gestart, waarbij de straten in vijf stadsdistricten permanent worden vergroend en verblauwd. Hierdoor ontstaat meer ruimte om hemelwater te bufferen en infiltreren. De pilot Tuinstraten is onderdeel van een sociaal project om het contact met en tussen bewoners te bevorderen.
Per thema lichten een Vlaamse en Nederlandse stad hun aanpak toe met voorbeelden. Daarna wordt het onderwerp verder besproken en kennis uitgewisseld. In principe kunt u drie workshops kiezen. Als u de stadswandeling wilt doen, kunt u één workshop erbij kiezen. Per sessie kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Bij uw inschrijving kunt u uw voorkeur opgeven.

Programma
09:15    Ontvangst
10:00    Openingswoord Wendy Francken, directeur VLARIO
10:10    Wat zegt het beleid? Bram Vogels (Vlaanderen) en Hugo Gastkemper (Nederland)Hoever staan we met het beleid, wat is er opgelegd en welke tools zijn voorhanden om hittestress en wateroverlast aan te pakken in steden en gemeenten?
10:45    Met welke kennis moeten we aan de slag? Prof. Ir. dr. Patrick Willems (KU Leuven) geeft vanuit wetenschappelijk onderzoek weer welke factoren we in rekening dienen te brengen voor een goed ontwerp. Welke buien en droogte mogen we verwachten. Wat zijn de positieve gevolgen van bronmaatregelen en het tegengaan van verharding hierbij? Hij geeft ook toelichting bij de EU-projecten rond innovaties inzake tegengaan van wateroverlast waaronder een intelligent groendak in Antwerpen.
11:05    De bouwmeesters over de betonstop en inbreiding Leo Van Broeck (Bouwmeester Vlaanderen) en Floris Alkemade (Rijksbouwmeester Nederland) spreken over de ruimtelijke gevolgen van klimaatverandering. Hoe ga je hier als bouwmeester mee om? Hoe ziet de toekomst eruit en hoe kunnen steden en gemeenten hier beter bij ondersteund worden?
12:00    Lunch
13:00    Workshops: De steden en gemeenten aan zet!
Hoe wordt het beleid toegepast in de praktijk? We kijken hiervoor per thema naar de praktijk in een Vlaamse en Nederlandse gemeente. Wat is hun aanpak en hoe begin je eraan? Er is ook een stadswandeling voorzien in Antwerpen over de groen-blauwe dooradering en hun lopende projecten.
16:00    Slotwoord en eindconclusies Robin De Smedt (Vlaams Departement Omgeving)
16:15    Afsluiting met hapje en drankje (tot 17.30)

Meer informatie en inschrijven
Meer informatie over programma, kosten en inschrijving vindt u hier.

Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE