Werkbezoek Klimaatverandering in Vlaanderen en Nederland

VLARIO en Stichting RIONED organiseren op 11 oktober in Antwerpen de derde Vlaams/Nederlandse kennisuitwisselingsdag. Het thema is: klimaatverandering en de ruimtelijke gevolgen.
 
Klimaatverandering verhoogt de kans op droogte en laagwaterproblemen, maar ook op overlast door hevige regen en overstromingen. Daarbij komen de toename van verharde oppervlakken door de groeiende urbanisatie én problemen vanwege toenemende hitte. Om wateroverlast en verdroging efficiënt aan te pakken, is een actief lokaal regenwaterbeleid noodzakelijk. Hoe gaan we hiermee om in Vlaanderen en Nederland? Wat zegt het beleid, hoe komen we tot gedragen plannen en maatregelen en hoe gaan we hier als steden en gemeenten praktisch mee aan de slag? 
 
Beleid
‘s Ochtends nemen we eerst het beleid van Vlaanderen en Nederland onder de loep. Wat wordt er verwacht van steden en gemeenten? Welke tools zijn voorhanden? Hoe gaan we hiermee om? Professor Patrick Willems (KU Leuven) geeft vanuit wetenschappelijk onderzoek weer met welke factoren we rekening moeten houden voor een goed ontwerp. Welke buien en droogte mogen we verwachten? De Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck bekijkt de klimaatverandering vanuit zijn perspectief en deelt zijn kennis en ervaring. Hoe ziet de toekomst eruit en hoe kunnen steden en gemeenten hier beter bij ondersteund worden?
 
Workshops
In de middag zetten we beleid om in praktijk in vier workshops:
  • Hittestress: hoe pak je als gemeente het hitte-eilandeffect aan?
  • Groenblauwe dooradering van de stad: van verharde grijze stad naar groenblauwe stad met veel natuur en water. Hoe was het vroeger? Hoe is het nu? Hoe heeft de stad dit kunnen organiseren?
  • Hemelwaterplan: hoe ga je om met wateroverlast in de stad?
  • Stadswandeling Antwerpen (90 minuten). In Antwerpen is de pilot Tuinstraten gestart, waarbij de straten in vijf stadsdistricten permanent worden vergroend en verblauwd. Hierdoor ontstaat meer ruimte om hemelwater te bufferen en infiltreren. De pilot Tuinstraten is onderdeel van een sociaal project om het contact met en tussen bewoners te bevorderen.
 
Per thema lichten een Vlaamse en Nederlandse stad hun aanpak toe met voorbeelden. Daarna wordt het onderwerp verder besproken en kennis uitgewisseld. In principe kunt u drie workshops kiezen. Als u de stadswandeling wilt doen, kunt u één workshop erbij kiezen. Per sessie kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Bij uw inschrijving kunt u uw voorkeur opgeven.
 
Meer informatie en inschrijven
Meer informatie over programma, kosten en inschrijving vindt u hier.

Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE