De infiltratievoorzieningen zijn verder onder te verdelen naar de manier waarop ze het water in de bodem brengen:
  • oppervlakte-infiltratie. Regenwater voert op straatniveau af naar een verlaagde groenstrook. Deze zone vangt het water op, waarna het in de bodem infiltreert.
  • ondergrondse infiltratie Het regenwater komt via een leiding in de ondergrondse infiltratievoorziening. Deze voorziening vangt het water op, waarna het infiltreert in de bodem.
  • doorlatende verharding. Doorlatende verharding bestaat overwegend uit twee elementen. De toplaag (meestal klinkers) heeft een hoge doorlatendheid. De funderingslaag onder de toplaag neemt neerslag daardoor direct op. Vanuit deze berging kan het regenwater infiltreren in de ondergrond.
Om gerichte aanwijzingen voor het beheer te kunnen formuleren, zijn de voorzieningen nog verder onder te verdelen in onderdelen waaruit ze zijn opgebouwd. Deze onderdelen komen in Onderdelen infiltratievoorzieningen aan de orde. Ze vormen de basis voor de beheermaatregelen. Tabel A geeft de verdeling in onderdelen per voorziening aan.
 

Tabel 2.1 Infiltratie-voorzieningen en hun onderdelen
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel