Voor de keuze voor wel of niet afkoppelen en een bepaalde afkoppelmethode bestaat geen formule met een eenduidige uitkomst. Het is geen lineair proces met vaste beslisbomen en formules. Het wel of niet afkoppelen is een keuzevraagstuk, waarbij uiteenlopende en soms botsende belangen een rol spelen, en waarbij de keuze groot is. De kunst is daarom eerst breed te kijken en daarna alle mogelijkheden af te wegen om tot een gemotiveerde keuze te komen. Bij deze afweging maakt u soms objectieve, maar soms ook arbitraire keuzes. U kunt het niet altijd iedereen volledig naar de zin maken. Wel moet u kunnen aangeven hoe u tot de beslissing bent gekomen en welke afwegingen u hebt gemaakt. Hier vindt u de wetstekst van de hemelwaterzorgplicht, de belangrijkste voor- en nadelen van afkoppelen en de stapsgewijze aanpak.

Vastlopen of elkaar vinden?

In concrete situaties kunnen betrokkenen soms vastlopen in het keuzeproces. U voelt zich heen en weer geslingerd en komt er niet uit. De één vindt afkoppelen een belangrijk doel dat beslist moet worden nagestreefd, terwijl de ander het meer ziet als een hype. Daarnaast is van belang dat afkoppelen is te realiseren met uiteenlopende technieken met hun eigen voor- en nadelen. De één probeert een bepaalde techniek dwingend voor te schrijven, terwijl de ander de nadelen hiervan benadrukt. Het hangt sterk af van de houding en het gedrag van de betrokkenen of u elkaar vindt in het keuzeproces of dat u juist steeds verder van elkaar verwijderd raakt.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel