Over deze website

Inloggen door begunstigers van RIONED 

Het besloten deel van de website is toegankelijk voor begunstigers van Stichting RIONED.
Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord? Meld u dan aan! Zo werkt het:

  1. Klik in het midden van de pagina op inloggen.
  2. Uw e-mailadres op uw werk is uw gebruikersnaam. U bedenkt zelf uw wachtwoord. Het wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen:
    - Het wachtwoord moet uit tenminste 6 letters en/of tekens bestaan.
    - Het wachtwoord mag niet beginnen met een cijfer.
  3. Vul uw volledige naam en het e-mailadres van uw organisatie in (geen privé e-mailadres). Geautomatiseerd vindt verificatie plaats.
  4. Vervolgens ontvangt u een e-mail met een link voor de bevestiging van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze bevestiging moet u binnen 36 uur uitvoeren.

Als u binnen enkele uren géén bevestiging op het door u opgegeven e-mailadres ontvangt, is er wellicht sprake van een e-mailadres dat niet van een begunstiger is.

Indien u geen toegang krijgt en daarop wel meent recht te hebben, zendt u een mail aan info@rioned.org met naam, organisatie, telefoonnummer en uw e-mailadres.

Colofon

Deze website is een product van Stichting RIONED.

Disclaimer

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, is het mogelijk dat informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Stichting RIONED sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze sites worden niet door Stichting RIONED onderhouden. Stichting RIONED aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites.

© Copyright Stichting RIONED

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting RIONED worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan Stichting RIONED. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen en de uitdrukkelijk op de site vermelde uitzonderingen voor de begunstigers van Stichting RIONED, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande toestemming van Stichting RIONED.