De afgelopen jaren hebben sommige gemeenten samen met partijen als het waterschap, de provincie en/of een drinkwaterbedrijf een watervisie opgesteld. Hierin legt de gemeente vast wat zij met water wil en waarom zij water belangrijk vindt. Een watervisie is onlosmakelijk verbonden met het GRP en de DoFeMaMe. Dit gedeelte gaat in op het hoe en waarom van een watervisie en de relatie met het GRP.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel