Als de gemeente bij de inrichting van de fysieke omgeving geen rekening houdt met het (grond)wateraspect, kunnen belanghebbenden betogen dat van een 'evenwichtige toedeling van functies' geen sprake is. Zo is het niet verstandig te bouwen op waterhuishoudkundig ongeschikte gronden, zonder dat de gemeente dit voldoende heeft onderzocht en aanvullende maatregelen heeft genomen. Het is aan te raden om projectontwikkelaars (de bouwwereld)

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel