Een watersysteem is in de Omgevingswet (net als voorheen in de Waterwet) gedefinieerd als "een samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken". Elk van deze onderdelen (uitgezonderd een grondwaterlichaam) is op zijn beurt een waterstaatswe

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel