Bij waterspeelplaatsen is er een gemiddeld risico op maag-darm- of huidklachten (zie figuur A).

Figuur A Gezondheidsrisico’s bij waterspeelplaatsen (Bron: RIVM, bewerkt door Stichting RIONED) Vergroot afbeelding

Waterspeelplaatsen hebben in de regel een grote aantrekkingskracht op kinderen, omdat ze een dynamisch/speels element toevoegen. Meestal komt het grond-, oppervlakte-, hemel- of leidingwater dat wordt gebruikt uit een kraan of pomp. De bron ligt vaak op een hoger punt, zodat het water blijft stromen.

Figuur B Waterspeeltuin (Foto: Michel Moens) Vergroot afbeelding

Infectierisicos

Een waterspeelplaats brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Er zijn gevallen bekend met een slechte waterkwaliteit en hoge concentraties E.coli. Zo werd in 2018 een norovirusuitbraak gemeld van honderd mensen die ziek werden van het spelen bij een waterspeelplaats. Hierbij ontstond de slechte waterkwaliteit doordat ontlasting van kinderen in het water terechtkwam én/of doordat vogel- of hondenpoep het water had verontreinigd. Vaak spelen ook indirecte oorzaken een rol, zoals verontreinigd water uit hemelwateruitlaten of overstorten.

Maatregelen

Uit onderzoek (RIVM, 2016) naar een waterspeelplaats in Den Haag blijkt dat met de volgende uitgangspunten een goede waterkwaliteit is te realiseren:

  • Zorg ervoor dat het water vers en van goede kwaliteit is (geen water circuleren en/of hetzelfde water opnieuw gebruiken of vermengen met water uit lozingspunten riolering.
  • Gebruik geen helofytenfilter om het speelwater te zuiveren, dit is daarvoor niet geschikt.
  • Plaats hekken om de kans te beperken dat poep van loopvogels of honden in het water terechtkomt.

Als zwemwaterlocatie behandelen

Het RIVM adviseert om een waterspeelplaats te behandelen als een officiële zwemwaterlocatie’ en de waterkwaliteit (zoals bij zwemlocaties aan het begin van het seizoen) tweewekelijks te monitoren. Als de waterkwaliteit steeds voldoende is, kunt u volstaan met een maandelijkse controle.

Het RIVM werkt op dit moment in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan een checklist voor waterspeelplaatsen. Deze komt naar verwachting medio 2020 beschikbaar.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel