Op grond van artikel 2.5 van de Omgevingswet stelt (het algemeen bestuur van) een waterschap een waterschapsverordening vast waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen. De waterschapsverordening is de opvolger van de oude keur. In de waterschapsverordening zijn onder meer regels opgenomen voor activiteiten in of nabij watersystemen (oppervlaktewaterlichamen, grondwaterlichamen, waterbergingsgebieden en waterk

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel