Afvalwaterzuivering In het waterbeheerprogramma beschrijft het waterschap onder andere hoe het zijn taak voor de zuivering van stedelijk afvalwater (artikel 2.17, eerste lid, onder a, onder 2° Ow) concreet invult. Waterschappen beheren de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s), maar zij kunnen de feitelijke exploitatie van de rwzi uitbesteden aan een andere rechtspersoon. Verder kunnen waterschap en gemeente (volgens art

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel