Waterbeheerplan De Waterwet verplicht waterschappen als beheerder van de regionale wateren (andere wateren dan de rijkswateren) een waterbeheerplan op te stellen voor hun beheergebied. Hierin concretiseert het waterschap het provinciale waterbeleid. Dit operationele plan maakt concreet waar de strategische plannen van Rijk en de provincie ophouden. Het plan geeft aan hoe het waterschap in de planperiode werkt aan de

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel