De regels voor de hoeveelheid te lozen water uit de riolering in oppervlaktewater staan in de keur van het waterschap en de Waterregeling. De keur is van toepassing op regionale wateren, de Waterregeling op rijkswateren. Rijkswateren Voor rijkswateren geldt een vergunningplicht als de riolering meer dan 5.000 m3/h kan lozen. Voor lozingen kleiner dan 5.000 m3/h is geen vergunning nodig en hoeft de gemeen

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel