Waterberging in de openbare ruimte

Groenvoorzieningen en speelplaatsen kunnen gebruikt worden voor het bufferen van hevige buien. Daar zakt het water in de bodem of stroomt het verder naar de sloot of de riolering. In landen met veel grotere stortbuien dan Nederland, bijvoorbeeld moessongebieden, is het benutten van de openbare ruimte voor tijdelijke waterberging zeer gangbaar. In ons land vergt het misschien een omslag om te accepteren dat extreme weersomstandigheden enige hinder opleveren.


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE