Voor de aangewezen rijkswateren in de Waterwet en het Waterbesluit is de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de beheerder (in de praktijk Rijkswaterstaat (RWS)), voor de niet-rijkswateren (regionale wateren) de waterschappen. Beide waterbeheerders maken elke 6 jaar een waterbeheerplan waarin zij het beleid en met name ook de voorgenomen maatregelen vastleggen.  Peilbeheer en ve

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel