Uit artikel 2.16 Omgevingswet volgt dat de gemeente geen grondwatergerichte maatregelen hoeft te nemen als de nadelige gevolgen van de grondwaterstand worden veroorzaakt door activiteiten waarvoor het Rijk (Rijkswaterstaat [RWS]), een waterschap of een provincie verantwoordelijk is. Voor de aangewezen rijkswateren in de Omgevingswet en het daaronder hangende Omgevingsbesluit is de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de beh

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel