Het maaiveld heeft in een rekenmodel twee functies. De eerste is het vertalen van neerslag naar rioolinloop, als onderdeel van het inloopmodel, en de tweede is het bergen en transporteren van water dat niet meer in het riool past, danwel nog niet in het riool is geweest (bij een maaiveldmodel met rioleringsmodel). De inloopprocessen zijn reeds beschreven onder de kop inloopprocessen. Dit onderdeel beschrijft de hydraulische schematisering van het maaiveld als onderdeel van de tweede functie. Hierbij worden afstroming en oppervlakteberging als een gekoppeld dynamisch proces gemodelleerd.

Rioleringsmodel

In een rioleringsmodel vereenvoudigt u de berging op het oppervlak bij overbelasting van het onderliggende systeem tot een fictieve berging boven maaiveld. Het daar opgevangen water voert bij een dalende waterstand in het onderliggende systeem weer terug in het systeem, zie berging boven put in conus. U modelleert dus alleen de berging, niet de stroming over het maaiveld.

Stromingsproces over het oppervlak

Bij modellen die de stroming over het maaiveld meenemen ligt een en ander iets gecompliceerder. Voor die delen van het gebied waar het onderliggende systeem niet wordt overbelast, beschrijft u de inloop met een inloopmodel. Voor de delen die worden overbelast, gaat u uit van een hydrodynamische beschrijving. In deze benadering bestaat de oppervlakteberging uit een variatie in de waterstand op het oppervlak die automatisch volgt uit de beschrijving van de waterbeweging over het oppervlak. In het geval van een rioleringsmodel met stroming over wegen is er weliswaar een zekere berging in de als stroomvoerende elementen opgevoerde straatdelen, maar in tegenstelling tot een rioleringsmodel met stroming over maaiveld wordt niet het gehele oppervlak meegenomen. Voor het overige oppervlak wordt aanbevolen uit te gaan van de oppervlakteberging zoals deze wordt beschreven in het standaard inloopmodel.

Door de oppervlakkige afstroming te gebruiken, krijgt u een realistischer beeld van de effecten van stroming over maaiveld. In hellende gebieden kan dit tot een realistischer beschrijving van water-op-straatlocaties leiden. In deze gevallen verdient de benadering van de onverharde oppervlakken bijzondere aandacht, zie onverharde oppervlakken.

Modellering per type

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel