Ontwikkelingen in manieren om met regenwater om te gaan, maken de riolering complexer. Beschrijvingen als ‘(verbeterd) gescheiden’ of ‘gemengd’ volstaan hierdoor niet meer. Kenniselementen over het ontwerp leggen een verband met de eindbestemming die het water in het stelsel krijgt (zie figuur A). Typeringen als ‘gemengd’, ‘gescheiden’ en ‘verbeterd gescheiden’ verwijzen naar het principe van de inzameling van afval- en regenwater. De verschillende stelsels heten afval- en regenwaterstelsels.


Figuur A Waterstromen, afvoersystemen en bestemmingen
 
Deze module gaat over voorzieningen die regenwater afvoeren naar de bodem.
Infiltratiesystemen onderscheiden de volgende fasen:
  • inzameling
  • transport
  • berging
  • infiltratie. 
Inzameling en transport
Inzameling van regenwater gebeurt veelal op perceelsniveau. Soms infiltreert het regenwater ter plaatse, maar meestal voert het systeem het regenwater af naar openbaar terrein, waarna het infiltreert of het verder wordt getransporteerd. Afhankelijk van het type kan de infiltratievoorziening het regenwater boven- of ondergronds transporteren.
 
Berging en infiltratie
De belangrijkste eigenschappen van een infiltratievoorziening zijn de infiltratiecapaciteit en de berging. Het ruimtebeslag en de kosten beperken de bergingsmogelijkheden. Daarom is er vaak ook een overloopmogelijkheid. De overloop voert het overtollige regenwater naar het oppervlaktewater af als de infiltratievoorziening volledig gevuld is. Het is zaak dat de afvoercapaciteit naar die nood-overloop voldoende is. Zo komt er geen water op straat.
 
Voor u als beheerder is de samenhang in de maatregelen die getroffen worden, bepalend. De onderliggende voorzieningfuncties zijn van ondergeschikt belang. Deze module geeft u gerichte handreikingen voor de praktijk. De module richt zich op het beheer van infiltratievoorzieningen voor regenwater. De module gaat niet over voorzieningen voor de infiltratie van (voor)gezuiverd afvalwater in het buitengebied. Dergelijke voorzieningen vragen een eigen aanpak (zie hiervoor Technologie van IBA-systemen).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel