In het GRP legt u vast wat uw gemeente wil bereiken (de ambitie) en waarom. Om die ambitie te kunnen concretiseren, formuleert u beleidskeuzes die u ter besluitvorming voorlegt aan het bestuur. De karakteristieken en de afbakening (zie Karakter GRP: focus en bijpassend toetsingskader kiezen) komen terug bij het formuleren van de beleidskeuzes 1:

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel