U kunt het hydraulisch functioneren van een rioolstelsel op systeem- en objectniveau bepalen.

Systeemniveau (stelsel)

Het hydraulisch functioneren van een stelsel bepaalt u door de capaciteit van een nieuw of een bestaand stelsel te (her)berekenen. Hierbij gebruikt u een speciaal daarvoor ingericht rekenprogramma, waarin u de beheerobjecten (leidingen en putten) en de parameters die de werking van het hydraulisch functioneren beschrijven (zoals pompen en overstortmuren) invoert. Voor de verschillende typen stelsels (gemengde, vuilwater- en hemelwaterstelsels) voert u vervolgens berekeningen uit om de aan- en afvoer van afvalwater in het stelsel te bepalen. Wanneer een stelsel niet voldoet aan de toetsingscriteria, stelt u maatregelen op om het functioneren te verbeteren. Deze maatregelen zijn vaak systeemgericht (dus niet objectgericht) denk hierbij bijvoorbeeld aan het creëren van extra berging in een stelsel of een afkoppelopgave in een gebied. 

Meer informatie over het berekenen van het hydraulisch functioneren vindt u in het onderdeel Modelleren hydraulisch functioneren.

Objectniveau (rioolleiding)

Als blijkt dat de afvalwaterafvoer zichtbaar stagneert, kunt u het hydraulisch functioneren van specifieke leidingen in het stelsel onderzoeken. Als sprake is van waterdiepte of verloren berging in de rioolleiding, kunt u eerst kijken of de oorzaak van de stagnatie benedenstrooms ligt. Aanvullend kunt u de volgende onderzoeken uitvoeren:

Resultaten combineren voor doelmatige maatregelen

Om tot doelmatige maatregelen voor rioolleidingen te komen, moet u de uitkomsten van zowel de berekeningen op stelselniveau als de inspectie op objectniveau combineren. Als bijvoorbeeld uit de modelberekening blijkt dat het stelsel meer berging nodig heeft en uit de inspectie dat u bepaalde strengen moet vervangen, kunt u de maatregelen combineren tegen de laagste maatschappelijke kosten.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel