In het GRP geeft u een overzicht van de aanwezige voorzieningen voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater in uw gemeente. Aan de hand van het gekozen toetsingskader (DoFeMaMe) bepaalt u welke gegevens nodig zijn en op welk abstractieniveau. Bij een visiegericht GRP is dat primair gericht op effecten, bij een operationeel gericht GRP vooral op inspanningen. Vervolgens beschrijft u de huidige situatie op (het gebied van):

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel