Niet nakomen en tekortkomen Als een van de contractpartijen een afspraak niet nakomt (in dit voorbeeld de aannemer), mag de wederpartij (de gemeente) de overeenkomst in principe geheel of gedeeltelijk ontbinden. De ontbinding is direct mogelijk als de aannemer de afspraak tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Als hij de afspraak nog wel onmiddellijk kan nakomen, moet de gemeente de aannemer inlichten dat hij de overeenkomst (geheel

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel