Functie
Een wadi is een (begroeide) verlaging in het maaiveld. De wadi bevat soms een ondergelegen infiltratievoorziening voor de berging, reiniging, infiltratie en zonodig afvoer van regenwater.

De wadi heeft ten eerste een bergende functie voor het regenwater dat afstroomt naar de wadi. Het regenwater kan zowel bovengronds, bijvoorbeeld via goten, als ondergronds naar de wadi stromen. Het water in de wadi infiltreert vervolgens in de bodem. Bij een overschot aan regenwater zal dit water via een overstort naar een volgende wadi stromen, of naar het oppervlaktewater. Onder de wadibodem kan een drain liggen.
 


Figuur A Bovenaanzicht (a) en dwarsdoorsnede (b) van een wadi

Onderzoek en beheermaatregelen
In tabel A staat een overzicht van de onderzoeksactiviteiten en beheermaatregelen voor de wadi. De tabel bevat een onderscheid in vijf categorieën maatregelen, op grond van de wijze van aansturing.
 

Tabel A Samenhang van de beheeractiviteiten van de wadi
 

Toetsingscriteria
De criteria voor het ontwerp van de voorziening vormen ook de basis voor de toetsing van de voorziening. Als de voorziening veel van deze ontwerpcriteria afwijkt, dan is (mogelijk) ingrijpen gewenst. In de praktijk kunt u soms snel vaststellen of er iets mis is met het functioneren van een wadi aan de hand van een aantal toetsingsindicatoren. Als deze indicatoren de ingrijpmaatstaf overschrijden, is ingrijpen gewenst (zie tabel B).

  Indicator Ingrijpmaatstaf
1
 
Ledigingstijd
 
> 24 - 58 uur
< 6 - 8 uur*
2 Vegetatie Verkleuring, kale plekken, mosgroei
3 Water op straat > 4 - 8 uur na het einde van een bui
4 Meldingen van bewoners/wijkbeheerder Serieuze melding/opmerking

Tabel B Toetsingsindicatoren van de wadi | * Als de voorziening te snel leegloopt, vertraagt de afvoer weinig. Ook de zuiverende werking van de voorziening is dan niet optimaal.

Als een voorziening de ingrijpmaatstaf overschrijdt, kunt u op basis van de indicatoren in tabel B onderzoeken wat de oorzaak daarvan is. Dit onderzoek richt zich op de afwijkingen ten opzichte van de ontwerpcriteria. In tabel C staat aan welke toetsingscriteria de wadi moet voldoen. U gebruikt de criteria in deze tabel ook om na te gaan of het reguliere onderhoud bijgesteld moet worden.

 

  Omschrijving Ingrijpmaatstaf t.o.v. ontwerpwaarde Ingrijpmaatstaf-indicatie
1 Berging < 70 - 90% -
2 Infiltratiecapaciteit < 50% < 0,3 m/dag
3 Ledigingstijd > 200% > 24 - 48 uur
4 Ledigingstijd < 25 - 50% < 6 - 8 uur
5 Infiltratiepercentage < 70 - 90% -
6 Overstortingsfrequentie > 200% -
7 Vervuiling bodem > streef-/toetsingswaarde > streef-/toetsingswaarde
8 Vervuiling grondwater > streef-/toetsingswaarde > streef-/toetsingswaarde

Tabel C Toetsingscriteria van de wadi

Tabel C relateert de ingrijpmaatstaf aan een (procentuele) afwijking van de ontwerpwaarde. Als de ontwerpwaarde niet bekend is, staat er in de tabel waar mogelijk ook een absolute waarde als ingrijpmaatstaf. In sommige gevallen is die absolute waarde niet mogelijk, omdat deze sterk afhankelijk is van het ontwerp.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel