Een watervisie is de verbinding tussen alle waterbelangen in de gemeente en de invulling van de gemeentelijke watertaken. Hiermee geeft de watervisie richting aan andere beleidsvelden, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Omgekeerd geeft de watervisie ook richting en randvoorwaarden aan de keuze en invulling van beleid en maatregelen in een rioleringsplan (

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel