Bij eenmalige blootstelling zijn de gezondheidsrisico’s van water op straat groter dan van wadi’s. Maar om een eerlijke vergelijking tussen deze gezondheidsrisico’s te maken, moeten we de frequentie van blootstelling meenemen. In een wadi staat bijvoorbeeld vaker water dan dat in een gemiddelde wijk water op straat voorkomt.

In het onderzoek zijn daarom de jaarlijkse infectierisico’s berekend. Het jaarlijkse infectierisico is afhankelijk van de frequentie per jaar (F) waarmee iemand in contact komt met water op straat of in wadi’s, de mate van de waterverontreiniging én de mate van blootstelling aan het water. Figuur A toont de resultaten voor de jaarlijkse infectierisico’s als een functie van de frequentie dat iemand in contact komt met water op straat of in een wadi.


Figuur A Jaarlijkse infectierisico’s: frequentie blootstelling aan water op straat of in wadi’s

Uit paragraaf Menselijk contact bleek dat kinderen gemiddeld 2,3 x per jaar spelen in het water van een wadi. Voor een wadi gevuld met afstromend regenwater zijn de risico’s dus ongeveer vergelijkbaar met de risico’s voor water op straat vanuit gemengde of gescheiden riolering (T=5). Maar voor een wadi gevuld met water vanuit het hwa-stelsel zijn de risico’s flink hoger. Dit komt doordat foutieve aansluitingen het water in de wadi verontreinigen.

Op basis van figuur A is geen algemene conclusie te trekken dat een gemengd rioolstelsel vanuit het oogpunt van gezondheid slechter of beter is dan een gescheiden rioolstelsel of een wadi. Hiervoor moet de werkelijke situatie op een locatie beter in kaart worden gebracht en moeten de omvang, frequentie en duur van de water-op-straatsituaties worden geanalyseerd. Op basis van deze analyse is een gemiddeld infectierisico per rioleringsgebied te berekenen. Zo’n analyse kan inzicht geven in de gezondheidsrisico’s per rioleringsgebied én kan een handvat bieden om te bepalen waar maatregelen noodzakelijk zijn om de gezondheidsrisico’s te verminderen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel