Onderdeel van de bescherming van de werknemers is de wettelijke verplichting dat zij doeltreffende voorlichting en onderricht ontvangen over de risico's en over de te volgen werkmethoden. Aan bovenstaande wettelijke verplichting wordt voldaan, indien de bij de werkzaamheden betrokken werknemers een daarop gerichte cursus hebben gevolgd. Elementen van zo'n cursus moeten ondermeer zijn: voorlichting over de ge

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel