Vanuit milieuhygiënisch oogpunt krijgen sommige lozingsroutes uitdrukkelijk de voorkeur boven andere. Daarom kent de Wet milieubeheer (Wm) een voorkeursvolgorde (zonder harde verplichting) voor het omgaan met afvalwater (art. 10.29a Wm). Bedenk hierbij dat afvalwater water is waarvan een lozer zich wil ontdoen; dat kan dus ook schoon hemelwater of grondwater zijn. De voor

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel