In bestaand bebouwd gebied bepalen vooral de wegenstructuur en de aanwezigheid van achterpaden het tracé voor de drainageleidingen. Kies hier daarom bij voorkeur voor riool- of cunetdrainage.   Afhankelijk van de bodemopbouw (zie Waterhuishouding) heeft riooldrainage meer of minder effect op de grondwaters

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel