Sturing is een van de mogelijke maatregelen om een rioolsysteem beter te laten functioneren en kan vaak in combinatie met andere maatregelen worden toegepast. Bij optimalisatie van de riolering of van de gehele afvalwatersysteem moeten in beginsel alle mogelijke maatregelen worden beschouwd om tot het meest geschikte maatregelenpakket te komen. Vaak geeft een combinatie van samenhangende maatregelen het beste resultaat. Sturing is daarbij één component. Hiermee zijn tegen relatief lage kosten vaak flinke verbeteringen te bereiken, door bestaande (kostbare) kunstwerken en voorzieningen beter te benutten.

Naast directe effecten heeft een meet- en regelsysteem enkele aanvullende voordelen, zoals:

  • een beter inzicht in het functioneren van de riolering;
  • een snelle signalering en afhandeling van storingen en alarmen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel