Bij de start van een rioolreinigingsproject stelt u allereerst een projectspecificatie op. Hierin moet alle noodzakelijke informatie (inclusief tekeningen) staan om het werk te kunnen uitvoeren. Hiervoor:

 • stelt u het reinigingsdoel vast;
 • verzamelt u basisinformatie over het riool;
 • beoordeelt u de huidige situatie en de werking van het stelsel;
 • omschrijft u het gewenste resultaat.

Bovendien moet u in deze fase bepalen:

 • wat de omvang van het werk wordt;
 • wat de doorlooptijd van het contract wordt (één project of een meerjarig contract al dan niet met een vast volume per jaar);
 • wat de contractvorm wordt;
 • of het werk uitkomt boven de drempelwaarden bij overheidsopdrachten voor dienstverlening en een Europese aanbestedingsprocedure noodzakelijk is;
 • of aanbesteding plaatsvindt op basis van een bestek (programma van eisen) of een vraagspecificatie;
 • welke aanbestedingsvorm u kiest (onderhands, niet openbaar, openbare procedure);
 • welke algemene eisen u aan de uitvoering van het werk stelt;
 • welke algemene eisen u aan de aannemer stelt;
 • welke specifieke eisen de gegeven situatie stelt;
 • hoe u de werkbegeleiding en communicatie op het werk regelt;
 • waarvoor en hoe u extern advies inschakelt.

Meer aandachtspunten voor de voorbereiding

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel