Tabel A Overzicht van rioleringsincidenten

Plaats

Beschrijving

Hoogerheide 

In een riool in Hoogerheide is per ongeluk vier kuub cement gestort. Bij één huis raakte de afvoer verstopt en moest de gemeente de riolering vervangen. De gemeente gaat het riool van zo'n tien andere huizen in de buurt van de bouwplaats controleren op verstoppingen. 

Bath

De rwzi Bath in Zeeland stilgelegd vanwege een breuk in de persleiding op het terrein van de rioolwaterzuivering. Om te voorkomen dat riolen in West-Brabant zouden overlopen, werd het rioolwater ongezuiverd geloosd in de Westerschelde. 

Rotterdam

Door een gesprongen gasleiding aan de Mariniersweg in het centrum van Rotterdam is explosiegevaar ontstaan en stroomt gas in het riool. 

Moerdijk

Bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk woedde een grote brand. Chemie-Pack bewerkt en verpakt chemische producten. Het vervuilde bluswater is in het oppervlaktewater terechtgekomen en heeft delen van de riolering aangetast. Herstel- en opruimwerkzaam- heden hebben miljoenen euro's gekost. 

Amsterdam

Door een gesprongen afvalwaterpersleiding in Amsterdam stonden portieren van auto's tot halverwege in het water. Enkele leidingen werden afgesloten. Na enkele uren was de overlast verholpen. 

Dinther

Rioolwaterzuivering Dinther had te kampen met een stroomstoring. Hierdoor werkte de zuivering niet meer. Om te voorkomen dat het rioolwater de zuivering zou verlaten, werd de aanvoer van rioolwater stilgelegd. 

Bruchten

De brandweer heeft in Buchten (Limburg) alarm geslagen, omdat een sterke benzinelucht uit de riolering kwam. Een lekkende benzinetank van een geparkeerde auto veroorzaakte de vervuiling. De brandweer heeft de rioleringen met veel water gespoeld om de benzine te verdunnen. 

Raalte

Op een rioolwaterzuivering in Raalte explodeerde in 2012 het machinegebouw. De veiligheidsregio schaalde op naar GRIP 2 (zie De structuur van veiligheidsregio’s). De effecten bleven beperkt tot een tijdelijke verstoring van de afvalwaterverwerking. Met tankwagens is afvalwater afgevoerd naar een andere zuivering. 

 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel