Door de samenhang met andere beleidsvelden en beheertaken moeten aanpassingen in de riolering zorgvuldig gebeuren, met oog voor mogelijke effecten in andere (deel)systemen. Ter illustratie staan in deze paragraaf enkele voorbeelden om de relaties duidelijk te maken. Voorbeeld 1: aanpassen overstort Om de nadelige effecten van overstortingen op de kwaliteit van het ontvangende water te verminderen, zijn de afgelopen tien jaar

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel