Doel: Inzicht in grondwateroverlast in de huidige situatie op gemeenteniveau. Centrale vraag: Waar is sprake van grondwateroverlast en is die structureel? Onderzoeksvragen: Wat is mijn onderzoeksgebied? Welke grondwaterstandfluctuatie treedt op? Wat is de relatie tussen de grondwaterstand en de neerslag? Wat is de relatie tussen de grondwaterstand en het oppervlaktewater (bijvoorbeeld rivier

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel