Om de voorbeelden concreet te maken, is uitgegaan van de fictieve gemeente Juinen. Deze gemeente is al enige jaren actief bezig met rioleringszorg. Ze stelt momenteel een GRP op, met bijbehorende maatregelen die tot de gestelde doelen moeten leiden. Om snel de kosten van de maatregelen te bepalen, gebruikt Juinen de kostenkengetallen uit de kennisbank.

Kenmerken gemeente Juinen

 • Circa 30.000 inwoners, ruim 13.000 woningen, verhard oppervlak 184,5 ha.
 • Vrijvervalriolering: 139 km, waarvan 87 km gemengd en 52 km gescheiden. 9.500 woningen zijn op het gemengde stelsel aangesloten, 2.800 percelen op het gescheiden stelsel. De diameterverdeling staat in tabel A.
 • Inspectieputten: 3.475.
 • Gemalen:
  • 2 gemalen (nat) met capaciteit 40 m3/h;
  • 1 gemaal (nat) met capaciteit 150 m3/h;
  • 1 gemaal (nat) met capaciteit 400 m3/h;
  • 1 gemaal (droog) met capaciteit 1.300 m3/h.
 • Buitengebied met 40 km drukriolering en 425 pompunits.
 • Bestemmingsplan in ontwikkeling voor 400 woningen.
Tabel A Diameterverdeling riolen gemeente JuinenVergroot afbeelding

Voor vier maatregelen zijn de kosten berekend. Waar nodig zijn de kostenkengetallen aangepast aan de lokale situatie. De vier maatregelen zijn:

 1. Het ‘normale’ reinigingsprogramma: reiniging van het hele gemengde en dwa-stelsel (eenmaal per 7 jaar) en het rwa-stelsel (eenmaal per 14 jaar).
 2. Jaarlijks gemalenonderhoud.
 3. Bouw randvoorziening: bergbezinkriool met een inhoud van 600 m3.
 4. Vervanging riool (niet onderheid, inclusief putten om de 40 m, perceelaansluitleidingen, kolken en kolkaansluitleidingen):
  • 400 m met een diameter van 500 mm, bovenlaag bestrating en asfalt, geen bemaling;
  • 400 m met een diameter van 300 mm, bovenlaag bestrating, wel bemaling;
  • 200 m met een diameter van 1.000 mm, bovenlaag groenstrook, wel bemaling.

Maatregel 1: reinigingsprogramma

Het reinigingsprogramma bevat een jaarlijkse reiniging van 1/7 deel van het gemengde en het dwa-stelsel en 1/14 deel van het rwa-stelsel. Er zijn drie manieren om de reinigingskosten te bepalen:

 1. Uitgangspunt: kostenkengetallen per stelsel (zie Kostenkengetallen per fictief stelsel).
  Gemengd: 400 woningen, € 1.170 per jaar.
  Gescheiden: 400 woningen, € 1.500 per jaar.

  In de gemeente Juinen:
  Gemengd: 9.500 woningen, 9.500/400 x € 1.170 = € 27.800.
  Gescheiden: 2.800 woningen, 2.800/400 x € 1.500 = € 10.500.
  Totaal: € 38.300 per jaar.
 2. Uitgangspunt: de lengte van de te reinigen riolering en de gemiddelde diameter.
  Te reinigen: 12,4 km gemengd, 4,2 km dwa en 1,6 km rwa. In totaal is dit ruim 18 km per jaar. Als de gemiddelde diameter 400 mm is en de reinigingsprijs € 1,90 per meter, zijn de jaarlijkse reinigingskosten  € 34.400.
 3. Uitgangspunt: het nauwkeurig bepalen van de lengte van de te reinigen riolering op grond van de diameterverdeling per stelseltype. De totale kosten zijn dan € 38.600 (zie tabel B).
Tabel B Reinigingskosten rioleringVergroot afbeelding

Maatregel 2: jaarlijks gemalenonderhoud

De kosten voor het jaarlijkse gemalenonderhoud zijn per gemaal € 630 voor tweemaal inspectie en € 540 voor tweemaal reiniging, totaal € 1.170 per gemaal per jaar.
 
Juinen heeft vijf gemalen, waarvan één heel grote. Op basis van de berekening hierboven bedragen de jaarlijkse onderhoudskosten voor de gemalen dus 5 x 1.170 = 5.850. Maar het onderhoud van het grote gemaal is duurder, hiervoor komt er jaarlijks 2.150 bij. De totale jaarlijkse onderhoudskosten voor de gemalen bedragen dus 8.000.

Maatregel 3: bouw bergbezinkriool

De gemeente heeft een bergbezinkriool gepland met een inhoud van 600 m3. Hiervoor gebruikt Juinen een riool van 340 m met een diameter van 1.500 mm.
 
Het bergbezinkriool komt in een straat met 50% klinkers en 50% asfalt. Daarom zijn er kosten voor het opbreken van de weg en het aanbrengen van wegverharding. Maar er zijn geen kosten voor het verwijderen van een bestaande leiding en ook geen puinverwerkingskosten. Daarom is voor de berekening uitgegaan van het kostenkengetal voor ‘vervanging riool’, verminderd met de kosten voor het verwijderen van het oude riool en het verwerken van het vrijgekomen puin.
 
De basisprijs voor de vervanging van een riool met een diameter van 700 mm past Juinen aan met de tabel over de opbouw van de basisprijs. In dit voorbeeld zijn de kosten voor respectievelijk leidingwerk en materiaal- en legkosten: 192 + 27 = € 219. De overige kostenonderdelen blijven hetzelfde, dus exclusief toeslagen wordt de aangepaste basisprijs € 537 en inclusief toeslagen 760. Voor de kostenberekening verwerkt Juinen de aangepaste basisprijs in de formule uit Kostenkengetallen per object. Het kostenkengetal is dan € 2.140. De kosten voor een rioolput past Juinen op eenzelfde manier aan. U vindt de berekening van de totale aanlegkosten in tabel C.

Tabel C Aanlegkosten bergbezinkriool gemeente JuinenVergroot afbeelding

Maatregel 4: vervanging riool

Bij het bepalen van de vervangingskosten voor riolen moet u goed kijken naar de lokale omstandigheden. De basisprijs uit Vervanging past Juinen aan de lokale omstandigheden aan. Voor het kostenkengetal moet u de aangepaste basisprijs in de formule voor vervanging invoeren. Vervolgens kunt u met de gegevens uit Riolen, inclusief rioolputten, perceel- en kolkaansluitingen de prijs inclusief rioolputten, perceelaansluitingen, kolk- en kolkaansluitleidingen bepalen. In de voorbeelden in deze pagina zijn de prijzen afgerond.

Voorbeeld 1: vervanging riool van 400 m met een diameter van 500 mm

Lokale factoren: 50% bestrating en 50% asfalt, geen bemaling. Dit komt overeen met de standaard- situatie. In dit voorbeeld rekent Juinen de basisprijs voor een riool met een diameter van 300 mm met de formule uit Vervanging om naar een riool met een diameter van 500 mm. In tabel D vindt u de kostenberekening.

Tabel D Vervangingskosten riool 500 mm gemeente Juinen Vergroot afbeelding

Voorbeeld 2: vervanging riool van 400 m met een diameter van 300 mm

Lokale factoren: 100% bestrating en bemaling. De lokale situatie wijkt af van de standaardsituatie. Daarom past Juinen de basisprijs in dit voorbeeld aan op de kostenonderdelen ‘wegverharding’ en ‘bemaling’.

In de opbouw van de basisprijs ‘vervanging riool beton 300 mm’ (zie tabel A uit Vervanging) blijven de kostenonderdelen ‘1. leiding’ en ‘2. grondwerk’ gelijk. Het kostenonderdeel ‘3. verharding’ verandert. Er is 100% bestrating, waarvan de kosten voor verwijdering en aanbrenging respectievelijk € 2 en € 22 per m2 zijn. De sleufbreedte is 4,30 m, zodat de verhardingskosten per meter riool 52 zijn. De bemalingskosten bedragen € 40 per meter riool, exclusief toeslagen. De berekening vindt u in tabel E.

Tabel E Vervangingskosten riool 300 mm gemeente JuinenVergroot afbeelding

Voorbeeld 3: vervanging riool van 200 m met een diameter van 1.000 mm

Lokale factoren: 100% groenstrook en bemaling. De lokale situatie wijkt af van de standaardsituatie. Daarom past Juinen de basisprijs in dit voorbeeld aan op de kostenonderdelen ‘wegverharding’ en ‘bemaling’. Daarna rekent ze deze met de formule uit Kostenkengetallen per object om naar de diameter van 1.000 mm.

In de opbouw van de basisprijs ‘vervangen riool beton 700 mm’ (zie tabel B in Vervanging) blijven de kostenonderdelen ‘1. leiding’ en ‘2. grondwerk’ gelijk. Het kostenonderdeel ‘3. verharding’ verandert. Er is 100% groenstrook aanwezig. De kennisbank biedt hiervoor geen kostenkengetal, maar de gemeente Juinen rekent voor de verwijdering en aanbrenging € 3 per m2. De sleufbreedte is 6,10 m, waardoor de verhardingskosten € 18 per meter riool zijn. De bemalingskosten zijn € 40 per meter riool, exclusief toeslagen. De berekeningen staan in tabel F.

Tabel F Vervangingskosten riool 1.000 mm gemeente JuinenVergroot afbeelding
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel