Stap 1: Gevarenidentificatie

Bij dit voorbeeld is dit al een gegeven. Het gevaar is Legionella.

Stap 2: Gevarenkarakterisering

In deze fase wordt bepaald of Legionella kan voorkomen op een rwzi en wat daarbij dan de belangrijke parameters zijn. Van belang zijn:
  • De eigenschappen van Legionella, o.a.: Overleeft bij temperaturen tussen 0 en 55°C. Goede afdoding bij temperatuur > 60°C. Kan overleven in biofilms. Is gevoelig voor chloor-desinfectie. Komt algemeen voor in het milieu, enz.
  •  Het design van de rwzi: Kunnen er aërosolengevormd worden? Waar kan contact met rioolwater plaatsvinden? Waar kan eventueel vermeerdering van Legionella plaatsvinden?

Hier komt dan bijvoorbeeld uit dat bij de beluchtingstanks, in het roostergebouw en tijdens schoonmaakwerkzaamheden contact met Legionella in aërosolen kan voorkomen. Idealiter worden op die plaatsen de hoeveelheden bepaald en anders geschat.

Stap 3: Blootstellingsanalyse

Uit de vorige fases is gebleken dat er ruimtes zijn waar mogelijk contact met besmet water mogelijk is. In deze fase wordt geïnventariseerd wanneer of en hoe vaak men in deze ruimtes aanwezig is en hoe lang, zie het voorbeeld in tabel A.

Figuur A. Aanwezigheid rwzi-medewerker op plaatsen met aërosolen (aangepast uit STOWA 2002-16)

 

Locatie Mediaan (min/dag) 95% (min/dag) Maximum (min/dag)
Roostergebouw 3 20 180
In buurt van beluchters 5 60 180
Schoonmaak 5 30 180


De blootstelling kan dan berekend worden d.m.v. concentratie van Legionella in de omgevingslucht te vermenigvuldigen met de aanwezigheid van een medewerker op die locatie en het ademvolume (bijvoorbeeld 12 l/min). Hieruit komt dan bijvoorbeeld dat een medewerker die slechts kort op de risicovolle locaties aanwezig is gemiddeld met 2 Legionella per dag in contact komt, terwijl een medewerker die daar langer moet werken met bijvoorbeeld 30 Legionella per dag.

Stap 4 Risicokarakterisering

Hierbij wordt gekeken of de blootstelling ook leidt tot het krijgen van Legionellose. Hierbij wordt de minimale dosis bepaald die nodig is om de ziekte te krijgen. Deze dosis is bijvoorbeeld 500 Legionella per dag. Het is in dit voorbeeld dus niet waarschijnlijk dat een medewerker van deze rwzi een Legionella-besmetting zal oplopen.

1 Aërosolen: ‘uiterst fijne nevel van (vaste of vloeibare) deeltjes in de atmosfeer’

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel