Roland Boer (adviseur assetmanagement): “Assetmanagement gaat over het verdelingsvraagstuk: welke investering voegt de meeste waarde toe aan de doelstellingen van het waterschap waarbij de risico’s beheersbaar blijven? Daarnaast is geld te besparen door investeringen meer te plannen naar de financiële gevolgen van de factor tijd.”

Aanleiding

Het waterschap Brabantse Delta heeft vanaf 2011 assetmanagement als (verkennende) werkwijze voor zuiveringsbeheer ingevoerd. In 2013 is het bedrijfswaardenmodel door het Bestuur vastgesteld. Het bedrijfswaardenmodel vormt de huidige basis voor het waterschapsbreed afwegen van investeringsplannen. Doordat uiteindelijk het waterschap alleen de maatregelen realiseert die voldoende bijdragen aan de bedrijfswaarden, gaat alle voorbereidende energie in de goede dingen zitten.

Resultaat

Roland Boer: “Alle geplande investeringen voor de komende tien jaar zijn geordend naar de mate waarin elke investering per geïnvesteerde Euro waarde toevoegt. Het bedrijfswaardenmodel ondersteunt de eenduidige en transparante vaststelling van de prioriteiten in de investeringen en daarmee efficiënte realisatie van de waterschapsdoelstellingen.”

Leerpunt

Bestuurlijke betrokkenheid is essentieel voor een geformaliseerd bedrijfswaardenmodel en dus voor het slagen van assetmanagement. Assetmanagement is dan leidend bij de ontwikkeling van investeringsvoorstellen in plaats van een hobbel in de besluitvorming.

Zie ook: Een risicogebaseerde beoordeling van gemengde rioolstelsels

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel