In dit tweede voorbeeld staat het afkoppelen centraal, een actueel thema. Het voorbeeld gaat verder met de (fictieve) situatie in de Bloemenwijk van Tuinstad. De gemeente heeft zich voorgenomen om bij de rioolvervanging in de wijk in te zetten op maximaal afkoppelen van verhard oppervlak. De afwegingsvraagstukken die hierbij aan de orde komen liggen in eerste instantie vaak bij de rioleringsmedewerker. Uiteindelijk blijkt echter dat er veel bredere af-we-gingen gemaakt moeten worden dan alleen rioleringstechnische. De aanpak van de afwegingen hangt dus sterk samen met de context van het vraagstuk.
 
In dit voorbeeld wordt een aantal valkuilen duidelijk. Valkuilen in de typering van het vraagstuk en valkuilen in het gebruik van de hulpmiddelen . Een van de eerste stappen in het afwegingsproces is om de doelen te identificeren. Duidelijke doelen zijn nodig om afwegings-methoden goed te kunnen toepassen.
 
Wanneer door de belangen meerdere partijen mee gaan doen, gelden ook voorwaarden. Volledigheid door niemand te vergeten en heldere communicatie zijn nodig om het proces te laten slagen. Op het moment dat de maatschappelijke aandacht groot blijkt te zijn, wordt (noodgedwongen) een procesgerichte participatieve aanpak ingezet, met uiteindelijk een goed resultaat.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel