Het eerste voorbeeld van een afweging in de prakttijk betreft een alledaags vraagstuk dat iedere rioleringsmedewerker direct zal herkennen: rioolvervanging. Voor deze, relatief eenvoudige afweging,  zullen voor de meeste rioleringsmedewerkers geen of slechts eenvoudige afwegingsmethoden nodig zijn.
 
Maar dan verandert de situatie. De planning en de financiën gaan een belangrijker rol spelen. De omgeving waarbinnen de materiaal- en diameterkeuze moet worden gemaakt wordt breder, meerdere partijen en daarmee ook andere doelen moeten worden meegenomen in de afweging. Dit voorbeeld laat zien hoe daarmee omgegaan kan worden en welke afwegingsmethoden dan voor handen zijn als hulpmiddel.

Verdere groei van het aantal actoren (andere afdelingen en diensten, het waterschap) en ‘duurzaamheid’ als het leidende principe voor de afweging maakt dat de inhoud steeds verder naar de achtergrond verdwijnt en het proces een steeds prominentere plaats moet krijgen. De afwegingsmethoden die als hulpmiddel kunnen worden gebruikt veranderen mee.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel