Er zijn drie methoden voor visuele inspectie:

 1. Rioolinspectie vanuit de put:

  • Visuele inspectie vanuit de put: de inspecteur legt de toestand vast met behulp van rioolspiegels of door rechtstreekse waarneming in de put.
  • Putfoto- of putvideo-inspectie: de inspecteur maakt een foto- of video-opname van de binnenkant van de riolen die uitmonden in de put. Hij betreedt de put niet.
 2. Rioolinspectie vanuit het riool:

  • Video-inspectie: een in het riool rijdende tv-camera legt de toestand van de riolen vast. Vóór deze inspectie moet u de riolen (laten) reinigen.
  • Persoonsinspectie: als de buisdoorsnede van het riool groot genoeg is, gaat de inspecteur het riool in om zelf vanuit het riool te inspecteren.
 3. Putinspectie:

  • Visuele putinspectie zonder de put te betreden:
   • zonder optische hulpmiddelen;
   • met optische hulpmiddelen (rioolspiegels);
   • putfoto- of putvideo-inspectie: een stationaire foto- of videocamera legt de toestand van het putinwendige vast.
  • Visuele inspectie door de put te betreden:
   • putfoto- of putvideo-inspectie: een stationaire foto- of videocamera legt de toestand van het putinwendige vast vanaf de putbodem.
  • Inspectie vanaf de putbodem in combinatie met video-inspectie vanuit het riool:
   • direct na of vóór een rioolinspectie vanuit het riool legt een rijdende tv-camera de toestand vast. 
Bij visuele inspectie legt een inspecteur alle waarnemingen (de toestandsaspecten) vast volgens het coderingssysteem in NEN 3399 of NEN-EN 13508-2. Afhankelijk van het inspectiedoel moet de rapportage van elke geïnspecteerde leiding ten minste één foto bevatten.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel