Werkwijze

De inspecteur inspecteert de put of buis visueel. Verschillende waarnemingen zijn indicaties voor foutaansluitingen in gescheiden rioolstelsels:

 • In de put in het hemelwaterstelsel ruikt het naar afvalwater (aansluiting van afvalwater op hemelwaterstelsel).
 • In de put of leiding van het hemelwaterstelsel zijn resten te vinden van toiletpapier, fecaliën, sop en/of vetten. Of de buis is verkleurd of aangetast (aansluiting van afvalwater op hemelwaterstelsel).
 • Er komt stoom of damp vrij bij het water in het hemelwaterstelsel (aansluiting van afvalwater – bijvoorbeeld van de vaatwasser of wasmachine – op hemelwaterstelsel).
 • In de leiding van het hemelwaterstelsel komt bij droog weer water uit inlaten (aansluiting van afvalwater op hemelwaterstelsel).
 • In de leiding van het afvalwaterstelsel stroomt meer water tijdens buien dan bij droog weer. De inspecteur neemt foto’s van de stroom, zodat hij de twee situaties visueel met elkaar kan vergelijken (aansluiting van hemelwater op afvalwaterstelsel).

Toepassing

 • Indicatief onderzoek.
  Een eenvoudige en snelle methode om indicatief vast te stellen óf er foutaansluitingen zijn.
 • Bijvangst tijdens ander onderzoek.
  Bij reguliere visuele inspecties (zoals video-inspectie, putvideo-inspectie of putfoto-inspectie) komen inspecteurs soms situaties tegen die duiden op foutaansluitingen.

Registratie

De inspecteur registreert de waarnemingen van de leidingen en putten volgens NEN-EN 13508-2 en de leidraad. Relevante toestandsaspecten zijn: bezonken afzettingen (BBC en DBC), instroom vanuit binnenkomende buis (BDE en DDE) en algemene foto van de put (DDA). Het inspectiebedrijf levert de resultaten aan in een rapportage in uitwisselformaat GWSW.RibX met (digitaal) beeldmateriaal en gegevensdragers voor elektronische overdracht naar beheersystemen.

Beperkingen

 • Na grondige reiniging van het stelsel zijn de sporen van foutaansluitingen vaak verdwenen. Laat dus voor het opsporen van foutaansluitingen bij voorkeur inspecteren in ongereinigde of onder lage druk gereinigde stelsels. Is het riool ongereinigd niet toegankelijk voor de camera? Laat het stelsel dan minimaal een week na reiniging inspecteren.
 • Visuele inspectie kan wel foutaansluitingen aantonen, maar niet uitsluiten dat er foutaansluitingen zijn (false negative).
 • Visuele inspectie vanuit de put geeft geen informatie over de precieze locatie van de foutaansluiting(en). Bij inspectie vanuit de leiding kan de inspecteur – als hij geluk heeft – ‘op heterdaad’ afvalwaterlozingen waarnemen, maar ook dan hebt u geen informatie over welke leidingen foutief zijn aangesloten. Daarvoor is nader onderzoek nodig.
 • Visuele inspectie met een camera in de leiding kunt u het best in perioden met lage grondwaterstanden (laten) uitvoeren. ‘Bewijsmateriaal’ is minder makkelijk waarneembaar in (leeggepompte) verdronken stelsels.
 • Deze methode kan kolken met illegale lozingen van bijvoorbeeld vetten of verfresten onterecht als verdacht aanduiden.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel