Water bergen Waterberging is zelden een thema in de afweging tussen een traditioneel gescheiden en een verbeterd gescheiden stelsel. Toch is er op dit vlak een duidelijk verschil tussen beide typen stelsels. Een standaard vgs heeft bij droog weer in het hemelwaterstelsel een onderdrempelberging beschikbaar van 4 mm. Een gescheiden stelsel heeft geen ber

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel